Provincie Antwerpen

Restauratie

Zo’n 12 jaar geleden kregen Kempens Landschap en de gemeente Westerlo te horen dat de eigenaars van het molendomein van de Beddermolen de windmolen en de bijhorende gebouwen en gronden wensten te verkopen. Beide partners besloten meteen dat het een enorme meerwaarde kon zijn om het geheel, dat een quasi uniek geworden voorbeeld vormt van een typisch Kempens molenerf van vroeger, te kopen, restaureren en open te stellen en beleefbaar te maken voor de gemeenschap. Bepaalde monumenten op het domein hadden dringend nood aan restauratie en beide partners wilden zich hiervoor engageren, teneinde het waardevolle erfgoed te redden. Ook het landschap wilden ze terug in ere herstellen. Stap voor stap slaagden ze hier in. Kempens Landschap werd – conform de werking van de vereniging– trekker en coördinator van het project. Zij maakten onder andere een Landinrichtingsplan en erfgoedbeheerplan op voor het domein, met als doel de visie voor de komende decennia vast te leggen en extra financiering te krijgen (zie partners), en zochten samen met de gemeente een groep van 20 vrijwilligers voor de werking van de windmolen en het bakhuis.

Restauratie van de windmolen

Als eerste terreinrealisatie werd de windmolen gerestaureerd. In 2016 startte “Adriaens Molenbouw” uit Weert (NL) met de werkzaamheden. De begeleiding gebeurde in nauwe samenwerking tussen Kempens Landschap en de gemeente Westerlo. De kast, de trap en de wieken werden gerestaureerd en de molen kreeg volledig nieuw binnenwerk. De gemeente Westerlo en de Vlaamse Overheid financierden de werken. Kempens Landschap ontfermde zich over de buitenaanleg en de rest van het domein, en kreeg daarvoor financiële steun vanuit het Landinrichtingsproject “de Merode”.
Check het resultaat in dit filmpje, of kom eens langs!

Restauratie molenhuis met stal, schuur, bijgebouw en bakhuis

Aansluitend maakte Kempens Landschap een restauratiedossier op voor de gebouwen, waarbij sterk werd ingezet op het integreren van energiebesparende maatregelen in de monumenten. Dit zorgde voor primeurs in Vlaanderen. Vanaf het voorjaar van 2018 coördineerde KL de restauratie van de gebouwen, die liep tot het voorjaar van 2020. Een serieuze werf, met een prachtig resultaat!
Meer informatie over enkele bijzondere technieken die gebruikt werden, vind je hier:

Herstel van het landschap

Daarnaast werd het originele landschap van de Beddermolen stapsgewijs hersteld. De omgeving van de windmolen werd open gemaakt, de verharding van het middenplein werd opnieuw aangelegd, de oprijlaan en parking werd ingericht, en de tuin opgeknapt.

Steun vanuit Vlaanderen en Europa

Omdat het molenhuis met haar aanhorigheden beschermd is, kon Kempens Landschap voor de restauratie beroep doen op een belangrijke erfgoedpremie van de Vlaamse Overheid.
Daarnaast werden bepaalde werken voor de revalorisatie van de gebouwen gesubsidieerd vanuit het Landinrichtingsproject “de Merode”, en werd de restauratie van het bakhuis mee gefinancierd vanuit Europa en de provincie Antwerpen vanuit het PDPO-project “De Beddermolen ingebed”.
Omdat Kempens Landschap met deze restauratie bovendien een voorbeeld wou zijn op het gebied van duurzaamheid, kregen ze ook 27.500 euro Europese en provinciale subsidie vanuit het Interreg Vlaanderen-Nederland project “DEMI MORE”, wat staat voor “Demonstration of Energy efficiency by Measurement and Innovation gives MORE”. Bij de restauratie van de stal en het bijgebouw van de Beddermolen werd immers gekozen voor innovatieve toepassingen inzake energie-efficiëntie en CO2 reductie. Meer info vind je op www.maakmonumentenduurzaam.eu of in bovenstaand filmpje.