Provincie Antwerpen

Geschiedenis

De Beddermolen werd gebouwd door de Norbertijnenabdij van Tongerlo. Wanneer de eerste molen precies werd opgericht is onduidelijk. Toch zijn er aanwijzingen dat er al sinds de zestiende eeuw of vroeger een windmolen stond. Bij de molen hoorde een molenhuis. Later kwam er op het erf nog een stal voor het vee, een schuur, een bakhuisje en een bijgebouw. Dit ensemble van gebouwen en windmolen is vandaag nog steeds intact en vormt een bijna uniek geworden voorbeeld van een typisch Kempens molendomein.

In de nasleep van de Franse Revolutie in 1789 werden veel kerkelijke bezittingen verkocht aan private eigenaars. In 1796 werd ook de Beddermolen eigendom van een particuliere familie. Zo’n 150 jaar later ging de laatste molenaar op pensioen en bleef de molen werkloos achter. Toen sloeg het noodlot toe. In 1967 brandde de Beddermolen af na een blikseminslag. Hij werd opnieuw opgebouwd in 1980 maar zonder binnenwerk. Hierdoor kon de molen geen graan meer malen en bleef hij stil staan. Rondom de molen groeiden steeds meer bomen, die de molen onttrokken aan het zicht.

Toen de laatste private eigenaars, de familie van Strydonck de Burkel, het molendomein wilde verkopen, ondernamen de gemeente Westerlo en Kempens Landschap actie. In 2011 kocht Kempens Landschap de molen aan en gaf hem in erfpacht aan de gemeente. Samen maakten ze een restauratiedossier op om de molen in ere te herstellen en weer maalvaardig te maken. Zie Restauratie (link leggen naar ander tabblad).

De aankoop van de gebouwen, het landschap en de bijhorende landbouwgronden volgden in 2015. Hiervoor kon de gemeente rekenen op financiële steun vanuit Vlaanderen, meer bepaald vanuit het Landinrichtingsproject de Merode. De gemeente gaf de site in erfpacht aan Kempens Landschap, die daardoor instaat voor de restauratie en herbestemming. Samen zullen Kempens Landschap en de gemeente de Beddermolen omtoveren tot een bijzondere toegangspoort tot het Merodegebied.