Provincie Antwerpen

Partners

Vele organisaties en overheden zetten mee hun schouders onder het project van de Beddermolen.

partners:

De gemeente Westerlo is erfpachter van de windmolen en erfpachtgever van de gebouwen. Bij Toerisme Westerlo kan je terecht voor groepsreservaties voor de windmolen.

 

Kempens Landschap is een landschapsvereniging actief in de provincie Antwerpen. De organisatie koesterst historische landschappen, erfgoed, natuur en landbouw. Kempens Landschap iis erfpachtgever van de windmolen, erfpachter van de gebouwen en trekker van het hele project van de Beddermolen. 

 

  • provincie Antwerpen

de provincie Antwerpen financiert de werking van Kempens Landschap en is zo mee de motor van het project van de Beddermolen.

 

  • Landelijke Gilde

De Landelijke Gilde beheert de landbouwgronden rond de Beddermolen volgens een traditioneel drieslagstelsel en zorgt ervoor dat er steeds één deel met graan is ingezaaid.

 

  • vzw Levende Molens

De Molenaars die de windmolen openstellen, zijn allemaal aangesloten bij de vzw Levende Molens. Deze organisatie organiseert molenaarscursussen en activiteiten voor molenaars.

 

  • Onroerend Erfgoed

Dit Vlaams Agentschap waakt over het onroerend erfgoed, en werkte mee aan het erfgoedbeheerplan voor het domein en de opmaak van de restauratiedossiers

 

  • Vlaamse Landmaatschappij

Deze Vlaamse instantie trok lange tijd het Landinrichtingsproject “de Merode” en begeleidde Kempens Landschap en de gemeente Westerlo bij de opmaak van het inrichtingsplan voor de Beddermolen.


De restauratie en herbestemming van de molen en de gebouwen van de Beddermolen werd mogelijk door heel wat instanties. 

  • PDPO
  • De Merode
  • Europese vlag
  • Provincie Antwerpen
  • Interreg Vlaanderen-Nederland